TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 284 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoà Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
4 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
5 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
6 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
7 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoà Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch Mức 2
10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
1
5
6
7
8
 Đang online: 193