TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 16 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Ban Quản lý các khu công nghiệp Thương mại Quốc tế

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương. Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý các khu công nghiệp Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý các khu công nghiệp Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các khu công nghiệp Lĩnh vực đầu tư

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Ban Quản lý các KCN Lao Động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

9 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban Quản lý các khu công nghiệp Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

10 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
4
0
4
8
 Đang online: 670