TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2010442111396

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Phan Văn Khánh
Địa chỉ: Long Phú
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 05/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
4
0
3
3
7
 Đang online: 66