TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 18 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) (Cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
2 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
3 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
4 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
5 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
6 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
7 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Khoáng sản Mức 2
8 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
9 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2
10 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
3
7
3
6
9
 Đang online: 148