TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6237 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Việc làm

Mức 4

Đăng ký

2 Đăng ký khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Người có công

Mức 4

Đăng ký

6 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có đỊa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan, tổ chức liên quan Người có công

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
4
0
2
1
8
 Đang online: 116