THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY TNHH IN DI CO - CHI NHÁNH CÀ MAU Nộp hồ sơ Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cho CÔNG TY TNHH IN DI CO - CHI NHÁNH CÀ MAU Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
3 Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Xúc tiến thương mại Sở Công thương
5 Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
7 MobiFone Tỉnh Bạc Liêu Nộp hồ sơ Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cho MobiFone Tỉnh Bạc Liêu Xúc tiến thương mại Sở Công thương
8 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
9 CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
10 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN Xúc tiến thương mại Sở Công thương

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
9
7
7
1
1
 Đang online: 425