TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Ban Quản lý các khu công nghiệp Thương mại Quốc tế

Mức 3

Đăng ký

2 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Ban Quản lý các KCN Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban Quản lý các khu công nghiệp Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

5 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Ban quản lý các khu công nghiệp Quản lý Lao động nước ngoài

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các khu công nghiệp Thương mại Quốc tế

Mức 4

Đăng ký

8 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các khu công nghiệp Thương mại Quốc tế

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các khu công nghiệp Thương mại Quốc tế

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lĩnh Vực việc làm

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
7
2
1
1
7
2
 Đang online: 613