TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 196 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
2 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
3 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
5 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
6 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
7 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
8 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
9 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2
10 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
7
4
8
3
9
 Đang online: 122