TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Động viên quân đội Mức 2
3 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
4 Xác nhận cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo (thay thế) Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chính sách Mức 2
5 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
6 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
7 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
8 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
9 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nghĩa vụ quân sự Mức 2
10 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Động viên quân đội Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
5
8
8
5
4
 Đang online: 101