TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 9627172005942

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Lẹ
Địa chỉ: Khóm 6
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 04/03/2021
Ngày hẹn trả: 11/03/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
4
1
2
6
9
 Đang online: 336