TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1072618200799

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Lê Minh Sang
Địa chỉ: Ấp Giồng Giữa
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 23/04/2021
Ngày hẹn trả: 01/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
2
2
4
 Đang online: 173