THÔNG BÁO HỒ SƠ TRỄ HẠN XỬ LÝ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2116252127711 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Hồ sơ trợ giúp xã hội đối tượng khuyết tật cho NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM có mã biên nhận: 2116252127711 TB_TREHAN
2 0703112000046 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả Chuyển nhượng dự án đầu tư cho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẢO TOÀN có mã biên nhận: 0703112000046 TB_TREHAN
3 0601041900098 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả cấp mới cho Bện viện Chuyên khoa Tâm Thần có mã biên nhận: 0601041900098 TB_TREHAN
4 2030651900426 Thông báo xin lỗi chậm trả kết quả CMND, hộ khẩu photo cho Lương Phi Hùng có mã biên nhận: 2030651900426 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
7
6
3
4
 Đang online: 76