Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 20
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 154
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 154
Giải quyết: 143
Trước hạn: 123
Đúng hạn: 141
Trễ hạn: 2
Sở Công thương
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 4621
Mức độ 4: 749
Tiếp nhận: 5463
Giải quyết: 5333
Trước hạn: 48
Đúng hạn: 5332
Trễ hạn: 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 154
Giải quyết: 125
Trước hạn: 61
Đúng hạn: 102
Trễ hạn: 23
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 2136
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận: 2196
Giải quyết: 1838
Trước hạn: 1634
Đúng hạn: 1838
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 12
Trước hạn: 9
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 568
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 584
Giải quyết: 542
Trước hạn: 525
Đúng hạn: 542
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 180
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 182
Giải quyết: 176
Trước hạn: 146
Đúng hạn: 174
Trễ hạn: 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 531
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 560
Giải quyết: 520
Trước hạn: 438
Đúng hạn: 517
Trễ hạn: 3
Sở Tài chính
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trước hạn: 9
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 160
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 162
Giải quyết: 107
Trước hạn: 48
Đúng hạn: 104
Trễ hạn: 3
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 1803
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1803
Giải quyết: 1574
Trước hạn: 1342
Đúng hạn: 1568
Trễ hạn: 6
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 146
Tiếp nhận: 225
Giải quyết: 152
Trước hạn: 144
Đúng hạn: 152
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 353
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 353
Giải quyết: 324
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 307
Trễ hạn: 17
Sở Y tế
Mức độ 2: 431
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 441
Giải quyết: 374
Trước hạn: 330
Đúng hạn: 374
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 2111
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 2130
Giải quyết: 2020
Trước hạn: 434
Đúng hạn: 1973
Trễ hạn: 47
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 1367
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1367
Giải quyết: 613
Trước hạn: 450
Đúng hạn: 477
Trễ hạn: 136
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 317
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 317
Giải quyết: 149
Trước hạn: 156
Đúng hạn: 146
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1908
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1908
Giải quyết: 899
Trước hạn: 548
Đúng hạn: 891
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 4154
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4154
Giải quyết: 2460
Trước hạn: 222
Đúng hạn: 2208
Trễ hạn: 252
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3729
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3750
Giải quyết: 3289
Trước hạn: 1029
Đúng hạn: 3289
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 135
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 135
Giải quyết: 131
Trước hạn: 127
Đúng hạn: 128
Trễ hạn: 3
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 8050
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8055
Giải quyết: 45
Trước hạn: 287
Đúng hạn: 45
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 21 0 0 21 20 7 20 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 2 0 0 2 2 2 2 0
Công an Tỉnh 154 0 0 154 143 123 141 2
Sở Công thương 93 4621 749 5463 5333 48 5332 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 150 0 4 154 125 61 102 23
Sở Giao thông Vận tải 2136 3 57 2196 1838 1634 1838 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 34 0 1 35 12 9 11 1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 568 0 16 584 542 525 542 0
Sở Nội vụ 180 0 2 182 176 146 174 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 531 11 18 560 520 438 517 3
Sở Tài chính 11 0 0 11 10 9 10 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 160 1 1 162 107 48 104 3
Sở Tư Pháp 1803 0 0 1803 1574 1342 1568 6
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 79 0 146 225 152 144 152 0
Sở Xây Dựng 353 0 0 353 324 0 307 17
Sở Y tế 431 0 10 441 374 330 374 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 2111 1 18 2130 2020 434 1973 47
UBND Huyện Hòa Bình 1367 0 0 1367 613 450 477 136
UBND Huyện Hồng Dân 317 0 0 317 149 156 146 3
UBND Huyện Phước Long 1908 0 0 1908 899 548 891 8
UBND Huyện Vĩnh Lợi 4154 0 0 4154 2460 222 2208 252
UBND Thị Xã Giá Rai 3729 21 0 3750 3289 1029 3289 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 135 0 0 135 131 127 128 3
UBND TP Bạc Liêu 8050 4 0 8055 45 287 45 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
6
9
2
0
5
3
 Đang online: 312