TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 0703251900113

Họ tên người nộp: LÊ HOÀNG HẢI
Tổ chức/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NHẬT BẢN - BẠC LIÊU
Địa chỉ: ẤP TRƯỜNG ĐIỀN
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt nam
Tên hồ sơ: Thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Trạng thái hồ sơ: Đang xử lý
Ngày nhận: 23/04/2021
Ngày hẹn trả: 18/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
9
9
0
6
3
 Đang online: 429