THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2116252128367 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Văn Minh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252128367 TB_TREHAN
2 2116252128224 Đề nghị chủ hồ sơ KIM LINH bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252128224 TB_TREHAN
3 2116252128242 Đề nghị chủ hồ sơ LÊ TẤN CA bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252128242 TB_TREHAN
4 2116252128251 Đề nghị chủ hồ sơ KIM LINH bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252128251 TB_TREHAN
5 1601032007484 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Chí Linh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1601032007484 TB_TREHAN
6 2116292114634 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị Thúy An bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116292114634 TB_TREHAN
7 2010742102016 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Minh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010742102016 TB_TREHAN
8 2116292114670 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn đậm bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116292114670 TB_TREHAN
9 2116292114713 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thanh Vân bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116292114713 TB_TREHAN
10 2010532100662 Đề nghị chủ hồ sơ Nhan Văn Ửng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2010532100662 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
9
8
7
2
6
 Đang online: 408