THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÝ THỊ ĐÓN Đăng ký lại khai sinh cho LÝ THỊ ĐÓN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
2 PHAN VĂN LẼ Đăng ký lại khai sinh cho PHAN VĂN LẼ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 NGUYỄN VĂN HƯNG Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN HƯNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 ĐOÀN CÔNG NGHÉ Đăng ký lại khai sinh cho ĐOÀN CÔNG NGHÉ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 NGUYỄN THỊ KIM CA Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ KIM CA Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 NGUYỄN THANH NHÀN Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THANH NHÀN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 NGUYỄN VĂN HẢI Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN HẢI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 HỒ THỊ HÀ Đăng ký lại khai sinh cho HỒ THỊ HÀ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 HUỲNH THỊ KIỀU Đăng ký lại khai sinh cho HUỲNH THỊ KIỀU Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 NGUYỄN VĂN HẢI Đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN VĂN HẢI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
2
4
9
9
0
0
 Đang online: 126