THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.07.H04-210729-0077 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại N Muối bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210729-0077 TB_TREHAN
2 000.00.07.H04-210721-0182 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Kim Thu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210721-0182 TB_TREHAN
3 000.00.27.H04-210720-0094 Đề nghị chủ hồ sơ BÙI THỊ HÍA bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0094 TB_TREHAN
4 000.00.27.H04-210720-0096 Đề nghị chủ hồ sơ NGUYỄN THANH THỦY bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0096 TB_TREHAN
5 000.00.27.H04-210720-0100 Đề nghị chủ hồ sơ SƠN DƯƠNG bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0100 TB_TREHAN
6 000.00.27.H04-210720-0102 Đề nghị chủ hồ sơ TRƯƠNG THỊ XUÂN bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.27.H04-210720-0102 TB_TREHAN
7 000.00.07.H04-210716-0298 Đề nghị chủ hồ sơ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ-Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210716-0298 TB_TREHAN
8 000.00.12.H04-210716-0332 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Thị Vân bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210716-0332 TB_TREHAN
9 000.00.08.H04-210714-0319 Đề nghị chủ hồ sơ Cty Đức Trọng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.08.H04-210714-0319 TB_TREHAN
10 000.00.12.H04-210713-0058 Đề nghị chủ hồ sơ LS Nguyễn Văn Sáng bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210713-0058 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
4
7
3
1
 Đang online: 146