TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 14 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 4

Đăng ký

2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Công tác Dân tộc

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
6
5
8
3
1
3
 Đang online: 189