TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 41 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm Mức 2
2 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 4

Đăng ký

3 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 4

Đăng ký

4 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

6 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

7 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

8 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Dược - Mỹ Phẩm

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
1
4
9
5
0
 Đang online: 146