Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 20
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 166
Giải quyết: 150
Trước hạn: 127
Đúng hạn: 145
Trễ hạn: 5
Sở Công thương
Mức độ 2: 96
Mức độ 3: 5141
Mức độ 4: 811
Tiếp nhận: 6048
Giải quyết: 5783
Trước hạn: 54
Đúng hạn: 5782
Trễ hạn: 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 153
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 157
Giải quyết: 128
Trước hạn: 64
Đúng hạn: 105
Trễ hạn: 23
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 2300
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 2362
Giải quyết: 2008
Trước hạn: 1776
Đúng hạn: 2008
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 14
Trước hạn: 9
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 2
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 600
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 616
Giải quyết: 586
Trước hạn: 546
Đúng hạn: 586
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 188
Giải quyết: 180
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 178
Trễ hạn: 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 595
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 629
Giải quyết: 579
Trước hạn: 480
Đúng hạn: 576
Trễ hạn: 3
Sở Tài chính
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13
Giải quyết: 12
Trước hạn: 10
Đúng hạn: 12
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 164
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 166
Giải quyết: 112
Trước hạn: 49
Đúng hạn: 109
Trễ hạn: 3
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 1979
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1979
Giải quyết: 1805
Trước hạn: 1443
Đúng hạn: 1796
Trễ hạn: 9
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 166
Tiếp nhận: 251
Giải quyết: 158
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 158
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 364
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 364
Giải quyết: 326
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 309
Trễ hạn: 17
Sở Y tế
Mức độ 2: 459
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 470
Giải quyết: 406
Trước hạn: 343
Đúng hạn: 406
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 2315
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 2334
Giải quyết: 2182
Trước hạn: 461
Đúng hạn: 2133
Trễ hạn: 49
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 1469
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1471
Giải quyết: 626
Trước hạn: 460
Đúng hạn: 488
Trễ hạn: 138
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 335
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 335
Giải quyết: 152
Trước hạn: 166
Đúng hạn: 149
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 2306
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2306
Giải quyết: 1024
Trước hạn: 584
Đúng hạn: 998
Trễ hạn: 26
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 4468
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4468
Giải quyết: 2751
Trước hạn: 238
Đúng hạn: 2499
Trễ hạn: 252
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 4019
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4040
Giải quyết: 3554
Trước hạn: 1035
Đúng hạn: 3554
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 140
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 140
Giải quyết: 132
Trước hạn: 127
Đúng hạn: 129
Trễ hạn: 3
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 8698
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8703
Giải quyết: 47
Trước hạn: 310
Đúng hạn: 47
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 21 0 0 21 20 7 20 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 2 0 0 2 2 2 2 0
Công an Tỉnh 166 0 0 166 150 127 145 5
Sở Công thương 96 5141 811 6048 5783 54 5782 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 153 0 4 157 128 64 105 23
Sở Giao thông Vận tải 2300 3 59 2362 2008 1776 2008 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 34 0 1 35 14 9 12 2
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 600 0 16 616 586 546 586 0
Sở Nội vụ 182 0 6 188 180 150 178 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 595 11 23 629 579 480 576 3
Sở Tài chính 13 0 0 13 12 10 12 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 164 1 1 166 112 49 109 3
Sở Tư Pháp 1979 0 0 1979 1805 1443 1796 9
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 85 0 166 251 158 150 158 0
Sở Xây Dựng 364 0 0 364 326 0 309 17
Sở Y tế 459 0 11 470 406 343 406 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 2315 1 18 2334 2182 461 2133 49
UBND Huyện Hòa Bình 1469 0 2 1471 626 460 488 138
UBND Huyện Hồng Dân 335 0 0 335 152 166 149 3
UBND Huyện Phước Long 2306 0 0 2306 1024 584 998 26
UBND Huyện Vĩnh Lợi 4468 0 0 4468 2751 238 2499 252
UBND Thị Xã Giá Rai 4019 21 0 4040 3554 1035 3554 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 140 0 0 140 132 127 129 3
UBND TP Bạc Liêu 8698 4 0 8703 47 310 47 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
9
1
1
7
8
 Đang online: 116