THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ THỊ XA ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÊ THỊ XA Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
2 PHAN THỊ HOÀNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho PHAN THỊ HOÀNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 NGUYỄN VĂN TÁM ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho NGUYỄN VĂN TÁM Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 TRẦN THỊ HÀ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ HÀ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 TRẦN DIỂM MY ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN DIỂM MY Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 TRẦN THỊ TÁM Thay đổi địa điểm kinh doanh từ ấp B1, xã Châu Thới sang ấp ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới cho TRẦN THỊ TÁM Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lợi
7 VĂN CÔNG KEO ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho VĂN CÔNG KEO Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 ĐÁI HỒNG BẢO MB TẠP HÓA, RAU CẢI cho ĐÁI HỒNG BẢO Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hòa Bình
9 CHÂU THỊ MỶ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho CHÂU THỊ MỶ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 PHAN THỊ HƯỜNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho PHAN THỊ HƯỜNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
1
7
2
1
2
 Đang online: 568