TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Sở Nội Vụ, Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Sở Nội Vụ, Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
2
9
7
0
8
 Đang online: 147