THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Nguyễn Bảo Lộc Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cho Nguyễn Bảo Lộc Hộ tịch UBND Xã Vĩnh Hưng
2 TRẦN VĂN THĂNG MB TẠP HÓA, KHÔ CÁC LOẠI,.V.V. cho TRẦN VĂN THĂNG Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hòa Bình
3 PHẠM KIM THOA ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho PHẠM KIM THOA Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 LÂM THỊ MUỐI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÂM THỊ MUỐI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 NGUYỄN VĂN CHÍNH ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho NGUYỄN VĂN CHÍNH Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 LÊ VĂN PHỈ ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÊ VĂN PHỈ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 TRẦN THỊ TUYẾT ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ TUYẾT Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 LÊ VĂN SƠN D cho LÊ VĂN SƠN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 TRẦN VĂN KIỀU ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN VĂN KIỀU Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 TRẦN VĂN ĐÀNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN VĂN ĐÀNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
1
4
8
6
 Đang online: 103