TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 43 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Mức 3

Đăng ký

6 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203-2013-NĐ-CP có hiệu lực) Sở Tài nguyên và Môi trường Khoáng sản

Mức 3

Đăng ký

7 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Khí hậu , thủy văn và biến đổi khí hậu

Mức 4

Đăng ký

8 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước

Mức 4

Đăng ký

9 Công nhận khu vực biển cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

10 Trả lại khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường Biển và hải đảo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
4
3
1
3
6
 Đang online: 101