TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 33 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Mức 2
2 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Mức 2
3 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2
4 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Bảo hiểm xã hội cấp huyện Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) Mức 2
5 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Mức 2
6 GIẢI QUYẾT HƯỞNG VÀ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU Bảo hiểm xã hội Huyện Mức 2
7 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Mức 2
8 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2
9 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT) Bảo hiểm xã hội cấp huyện Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Mức 2
10 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
3
0
0
7
0
8
 Đang online: 94