TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

3 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

6 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

7 Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
8 Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
6
8
9
9
2
5
 Đang online: 424