TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.12.H04-210916-0123

Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Sự
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Văn Sự
Địa chỉ: Ấp Phước Hòa Tiền
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: 07/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
9
3
5
2
6
 Đang online: 1179