TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 161 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Bảo Trợ Xã Hội

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

5 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Ủy ban nhân dân cấp xã Công nghiệp địa phương Mức 2
6 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết tố cáo Mức 2
7 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết khiếu nại, tố cáo Mức 2
8 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Việc làm

Mức 3

Đăng ký

9 Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
4
0
3
6
2
 Đang online: 133