DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Mã thủ tục hành chính: 2.000748.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Thị Xã Giá Rai

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã