TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư Pháp Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý

Mức 4

Đăng ký

4 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Công chứng

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Lý lịch tư pháp

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp

Mức 4

Đăng ký

9 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Giám định tư pháp

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
5
3
6
1
 Đang online: 44