TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-210616-0291

Họ tên người nộp: DANH THỊ QUYÊN
Tổ chức/Cá nhân: DANH THỊ QUYÊN
Địa chỉ: Ấp An Điền
Lĩnh vực: Hộ Tịch
Tên hồ sơ: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/06/2021
Ngày hẹn trả: 21/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
4
9
4
6
 Đang online: 150