TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

2 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 3

Đăng ký

3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
8
6
0
9
8
 Đang online: 232