TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.26.27.H04-210616-0381

Họ tên người nộp: THẠCH THỊ LOAN
Tổ chức/Cá nhân: THẠCH THỊ LOAN
Địa chỉ: ĐAY TÀ NI, HƯNG HỘI, VĨNH LỢI, BẠC LIÊU
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/06/2021
Ngày hẹn trả: 27/07/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
1
9
0
3
 Đang online: 113