TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

5 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
4
8
3
1
 Đang online: 142