TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 101 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục mầm non

Mức 3

Đăng ký

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

3 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Gia đình

Mức 3

Đăng ký

10 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện Môi trường

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
1
7
4
4
 Đang online: 121