TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7426182002165

Họ tên người nộp: Nguyễn Đảnh
Tổ chức/Cá nhân: La Thị Quyên
Địa chỉ: ấp Xẽo Nhào, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 19/04/2021
Ngày hẹn trả: 27/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
8
4
1
 Đang online: 254