THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.12.H04-211020-0305 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thống Nhất bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211020-0305 TB_TREHAN
2 000.00.07.H04-211011-0220 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV CB TS XK Anh Thư bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211011-0220 TB_TREHAN
3 000.00.12.H04-211005-0317 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Thị To bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211005-0317 TB_TREHAN
4 000.00.12.H04-211005-0286 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Thông bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211005-0286 TB_TREHAN
5 000.00.12.H04-211005-0147 Đề nghị chủ hồ sơ Quách Xại Lớn bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-211005-0147 TB_TREHAN
6 000.00.07.H04-211004-0339 Đề nghị chủ hồ sơ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ-Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-211004-0339 TB_TREHAN
7 000.00.12.H04-210927-0189 Đề nghị chủ hồ sơ Lâm Văn Xê bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.12.H04-210927-0189 TB_TREHAN
8 000.00.07.H04-210907-0142 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần tập đoàn FLC bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210907-0142 TB_TREHAN
9 000.00.07.H04-210907-0145 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần tập đoàn FLC bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210907-0145 TB_TREHAN
10 000.00.07.H04-210907-0147 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần tập đoàn FLC bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 000.00.07.H04-210907-0147 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
7
2
3
4
5
 Đang online: 166