TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động ngoài nước

Mức 4

Đăng ký

2 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

3 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

4 Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
4
3
3
2
0
 Đang online: 516