TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-210920-0272

Họ tên người nộp: Võ Thị Lùng
Tổ chức/Cá nhân: Võ văn Hầu
Địa chỉ: ấp Nam Thạnh
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 20/09/2021
Ngày hẹn trả: 28/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
9
3
7
2
1
5
 Đang online: 548