TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-210616-0101

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Hồng Trưởng
Địa chỉ: ấp nội ô
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/06/2021
Ngày hẹn trả: 18/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
9
2
6
5
5
 Đang online: 381