TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 37 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục công nhận hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục bầu hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
3 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
5 Liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Cơ quan công an đăng ký Hộ tịch Mức 2
6 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
7 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

8 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch Mức 2
9 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
10 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
6
9
7
9
5
5
 Đang online: 264