THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 ĐẶNG THỊ CẨM VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG cho ĐẶNG THỊ CẨM Chứng thực UBND Xã Vĩnh Hưng
2 Phạm Thị Thể CT Chữ ký cho Phạm Thị Thể Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
3 Nguyễn Thị Xiêm HĐTCQSDĐ cho Nguyễn Thị Xiêm Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
4 DƯƠNG VĂN HÒA THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KD: TỪ BÌNH BỔ SANG BÌNH LỄ. cho DƯƠNG VĂN HÒA Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Phước Long
5 Nguyễn Thị Xiêm CT Chữ ký cho Nguyễn Thị Xiêm Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
6 Phan Văn Kế HĐTCQSDĐ cho Phan Văn Kế Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
7 Nguyễn Thị Yến Nhi CT chữ ký cho Nguyễn Thị Yến Nhi Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
8 Huỳnh Thanh Tong CT Chữ ký cho Huỳnh Thanh Tong Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
9 Hứa Văn Hoàng HĐCNQSDĐ cho Hứa Văn Hoàng Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A
10 Lưu Minh Khánh HĐTCQSDĐ cho Lưu Minh Khánh Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Tây A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
8
2
3
3
3
 Đang online: 619