TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 5873 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

5 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

7 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

8 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Sở Giao thông vận tải Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đường bộ

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
5
7
0
8
4
7
4
 Đang online: 329