TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 10 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 4

Đăng ký

2 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 4

Đăng ký

3 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 4

Đăng ký

4 Giám định vết thương còn sót Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 3

Đăng ký

5 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 3

Đăng ký

6 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Mức 4

Đăng ký

7 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Mức 2
8 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công (Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Mức 2
9 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Mức 2
10 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
4
3
1
4
9
 Đang online: 405