TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 13 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bảo Trợ Xã Hội

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bảo Trợ Xã Hội

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (cấp tỉnh) Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục đổi tên Hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục thành lập hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ

Mức 3

Đăng ký

10 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
3
1
4
1
6
 Đang online: 263