THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRƯƠNG MINH ĐOÀN đúng hạn cho TRƯƠNG MINH ĐOÀN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
2 LÊ THỊ CẨM TÚ Đăng ký lại khai sinh cho LÊ THỊ CẨM TÚ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 LÊ THỊ DIỄN HƯƠNG đúng hạn cho LÊ THỊ DIỄN HƯƠNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 TÔ THÚY HUỲNH Đăng ký lại khai sinh cho TÔ THÚY HUỲNH Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 TÔ THÚY HUỲNH Đăng ký lại khai sinh cho TÔ THÚY HUỲNH Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG Đăng ký khai sinh cho bản thân cho ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 NGUYỄN VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN VĂN TOÀN Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
8 NGUYỄN HỒNG NHI Đăng ký khai sinh cho bản thân cho NGUYỄN HỒNG NHI Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
9 Thái Hồng Mi Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Thái Hồng Mi Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
10 Nguyễn Văn Nil Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Nguyễn Văn Nil Hộ tịch UBND Xã An Trạch A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
4
0
2
9
9
 Đang online: 42