TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 14125 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Phòng cháy chữa cháy Mức 2
2 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 3

Đăng ký

3 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Mức 2
4 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội

Mức 3

Đăng ký

5 Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động ngoài nước

Mức 3

Đăng ký

6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm Mức 2
8 Thủ tục Thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Mức 2
9 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
9
7
6
0
8
 Đang online: 77