TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.23.H04-210610-0447

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Kim Thứ
Địa chỉ: Khóm Nhà Mát
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 16/07/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
7
0
9
2
2
2
 Đang online: 125