TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.28.H04-210610-0367

Họ tên người nộp: Nguyễn Thị Lan
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Vàm
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/07/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
7
0
8
9
7
3
 Đang online: 74