TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.28.H04-210610-0334

Họ tên người nộp: Đào Văn thắng
Tổ chức/Cá nhân: Đào Văn Nhản
Địa chỉ: xóm tre
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 22/07/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
7
0
8
9
6
3
 Đang online: 75